berkah

Subuh adalah berkah

Pagi adalah berkah

Dhuha adalah berkah

Siang adalah berkah

Petang adalah berkah

Malam adalah berkah

hujan adalah berkah

usia adalah berkah

Semoga keberkahan senantiasa menyertai di situasi manapun kita berada

barakallah, aamin aamin Yaa Allah

semangat melangkah, bismillah ^^d